Heeft u last van:
Rug-, nek- of gewrichtsproblemen?
Hoofdpijn of duizeligheid?
Tintelingen in armen of Benen?
Maak een afspraak

Osteopathie bij volwassenen en zuigelingen
Kinesitherapie / manuele therapie
Ruth Kersschot
Domien De Somer
Contact
Kinesitherapie Tarieven en terugbetaling
 
Tarieven en terugbetaling

Aantal behandelingen:

Het aantal behandelingen is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet beperkt. Het is wel zo dat de terugbetaling, na het overschrijden van het door het RIZIV vooropgestelde aantal, vermindert. Om het eenvoudig te stellen wordt er i.v.m. het aantal behandelingen en de terugbetaling ervan gewerkt met verschillende categorieën:


• Gewone aandoening (spierscheur, verstuikte enkel, rugpijn,...) waarvoor 18 beurten kiné maximaal terugbetaald worden. Dit kan tot driemaal per jaar als het telkens een andere problematiek betreft.

1ste behandeling: 31 €/beurt

2de - 9de behandeling: 25 €/beurt

1ste behandeling: 22.26 €/beurt

• Voor aandoeningen die door hun aard een langere behandeling vragen (na bepaalde orthopedische operaties, breuken met minstens 3 weken plaaster,...) worden 60 behandelingen kiné maximaal terugbetaald over een periode van maximum 1 jaar te tellen vanaf de eerste behandeling.
Eenmalige dossierkost: 30.65 €/beurt

1ste - 20ste behandeling: 25 €/beurt

20ste - 60ste behandeling: 22.26 €/beurt

• Aandoeningen die door hun aard eveneens langdurige behandelingen vragen zoals begeleiding van bejaarden met verhoogd valrisico, psychomotorische begeleiding van kinderen, etc. In deze gevallen verkrijgt men echter slechts toelating van de adviserend geneesheer na het afnemen van verplichte gestandardiseerde tests. Deze toelating geldt van wel voor min. 2 jaar en max. 3 jaar met mogelijkheid tot verlening. Eveneens voor 60 behandelingen per jaar.
Eenmalige dossierkost: 30,65 €/beurt

1ste - .. behandeling: 22,26 €/beurt

• Tenslotte is er ook een categorie voor zeer ernstige, invaliderende aandoeningen.
Hiervoor dienen dan wel verslagen van de geneesheer specialist en een kinesitherapeutisch bilan naar de adviseur gestuurd te worden met een omstandige rechtvaarding. De terugbetaling is in deze gevallen gevoelig hoger en er zijn geen beperkingen voor wat betreft het aantal behandelingen.Bedrag:
Bedrag: 22,26 €/beurt

• Aanvullingen op de behandeling
dry needling: 1.75

winback: 1.75